Szyfrowanie i blokowanie / odblokowywanie portfela

Po zsynchronizowaniu portfela z siecią FIX zaleca się zaszyfrowanie portfela hasłem lub frazą, aby uniemożliwić osobom trzecim nieautoryzowany dostęp.

  • Aby zaszyfrować portfel, kliknij Ustawienia> Zakoduj portfel.

  • Zostaniesz poproszony o wprowadzenie i weryfikację hasła.

  • Wprowadź hasło i Potwierdź, że chcesz zakodować portfel. Powinieneś użyć silnego, nowego hasła, którego nigdy nie używałeś w przeszłości.

Zapamiętaj swoje hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, w przeciwnym razie zostaniesz zablokowany i stracisz dostęp do swoich funduszy.

  • Po zakończeniu procesu szyfrowania zobaczysz ostrzeżenie, że wcześniejsze kopie zapasowe twojego portfela nie będą już dostępne i zostaniesz poproszony o zamknięcie FIX Core. Po ponownym uruchomieniu FIX Core zobaczysz małą niebieską kłodkę w prawym dolnym rogu.

  • Twój portfel jest od teraz zakodowany i możesz go używać do bezpiecznego wysyłania i odbierania funduszy.

Odblokowywanie portfela

Po uruchomieniu zakodowanego portfela będzie on nadal zablokowany. Musisz odblokować go, zanim będziesz mógł wysłać fundusze lub (staking) FIX. Proces odblokowania jest dość prosty:

Otwórz menu "Ustawienia" i kliknij "Odblokuj portfel":

Możesz również kliknąć ikonę fioletowej kłódki w prawym dolnym rogu portfela, aby przejść do następnego etapu.

Fioletowa ikona kłódki pokazuje, czy portfel jest zablokowany lub odblokowany.

Najechanie myszą nad nią udostępnia etykietę informującą o jej statusie (zakodowane / niezakodowane, zablokowane / odblokowane i typ odblokowania).

W następnym oknie wprowadź hasło wybrane podczas kodowania portfela, aby je odblokować zaznacz pole wyboru lub pozostaw to pole niezaznaczone, w zależności od typu odblokowania, które chcesz wykonać.

Istnieją dwa rodzaje odblokowywania:

  • odblokowywanie tylko w celu anonimizacji, automatyzacji i stakingu: ten typ pozwala na postawienie i otrzymanie stawek FIX(zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz tylko staking FIX i nie chcesz wykonywać żadnych transferów).

  • pełne odblokowanie pozwala na wszystkie powyższe, jak również pozwala wysyłać FIX (pozostaw to pole wyboru bez zaznaczenia, jeśli chcesz wysyłać FIX).

Jeśli chcesz ponownie zablokować portfel, otwórz menu "Ustawienia" i kliknij "Zablokuj portfel" lub kliknij fioletową ikonę kłódki w prawym dolnym rogu portfela.

Last updated