Portfele HD

1. Wprowadzenie i definicja.

W typowym portfelu kryptograficznym para adresów prywatnych / publicznych (lub kluczy) jest losowana przypadkowo. Wymaga to wykonania kopii zapasowej za każdym razem, gdy tworzysz nową parę adresów.

Na początku może się jednak wydawać, że proces ten jest prosty w użyciu, aczkolwiek z biegiem czasu operacja ta będzie coraz bardziej skomplikowana i kłopotliwa podczas śledzenia / tworzenia kopii zapasowych wielu adresów prywatnych / publicznych w miarę wzrostu jej liczby transakcji.

Ponadto, jeśli jesteś osobą, która dba o prywatność finansową i dokonuje częstych transakcji, może być koniecznym generowanie dużej ilości prywatnych / publicznych par adresów (lub kluczy).

Co oznaczać będzie - Więcej kopii zapasowych!

Z drugiej strony niektóre portfele wykorzystują ten sam adres do wszystkich transakcji, aby uniknąć strat, które mogą wystąpić w wyniku utraty kopii zapasowej. Nie jest to bardzo praktyktyczne i może zagrozić twojej prywatności finansowej, w związku z tym zostały opracowane portfele HD pod BIP 32 (aka Bitcoin Improvement Proposal 32 )

Czym są portfele HD?

​Wyobraź sobie, jak łatwo byłoby, gdyby istniał mechanizm generowania wzorców kluczy publicznych / prywatnych, których nie można odgadnąć i które nie wymagają skomplikowanej kopii zapasowej.

Taka możliwość istnieje!

Takie portfele nazywane są portfelami HD.

HD pochodzi od skrótu Hierarchical Deterministic. Wszystkie portfele HD używają 12-stu głównych słów kluczy podstawowych. Za każdym razem, gdy to ziarno (seed) łączy sie przez licznik na ich końcu, wtedy posłóża on do uzyskiwania pozornie nieograniczonych nowych adresów portfeli w sposób hierarchiczny i sekwencyjny.

Ponieważ wszystkie adresy pochodzą z jednego głównego wzorca, musisz się tylko martwić o utworzenie kopii zapasowej. Stąd nazwa Hierarchical Deterministic.

Co dzieje sie w portfelu HD?

Portfele HD generują hierarchiczną, drzewiastą strukturę kluczy, które zaczynają się od głównego klucza głównego na podstawie BIP 32. Po przywróceniu portfela HD za pomocą klucza podstawowego, portfel idzie naprzód i napędza wszystkie prywatne klucze drzewa za pomocą BIP 32.

Gdy tylko skanowanie kluczy w sieci zostanie zakończone, wówczas twoje środki zostaną odzyskane!

Podczas korzystania z portfela HD tworzenie kopii zapasowej klucza początkowego jest obowiązkowe i powinno być bezpieczne, aby można było przywrócić portfel na wypadek zgubienia lub uszkodzenia urządzenia.

Oto całe piękno portfeli HD. Wykonanie tylko raz kopii zapasowej oznacza, iż ​​wszystkie kolejne adresy można łatwo odtworzyć matematycznie z algorytmu. Portfele HD używają jednokierunkowego algorytmu skrótu SHA-256, który wytwarza to drzewo kluczy bez żadnego błędu, jeśli wejściowy (lub klucz początkowy) jest taki sam.

Zalety portfeli HD

  • Musisz wykonać kopię zapasową tylko jednego klucza (tzn. „Klucza początkowego”). Jest to jedyna potrzebna kopia zapasowa.

  • Za każdym razem, gdy otrzymujesz monety, możesz wygenerować wiele adresów odbiorczych.

  • Możesz chronić swoją prywatność finansową.

  • Mylić nowych użytkowników, ponieważ adres odbiorcy zmienia się za każdym razem.

2. Jak korzystać z portfela HD - Kopia zapasowa / odzyskiwanie.

W portfelach TWINS i FIX obsługa HD jest domyślnie wyłączona. Aby go włączyć, portfel należy uruchomić z parametrem wiersza polecenia „-usehd = 1”, jak na zdjęciu poniżej:

Alternatywnie, wiersz „usehd = 1” może zostać dołączony do pliku konfiguracyjnego w następujący sposób:

W takim przypadku musisz zapisać plik conf i ponownie uruchomić portfel. Uwaga: Po utworzeniu portfela nie można go zmienić na / z formatu HD / starszego typu. Jeśli chcesz przeprowadzić migrację z jednego formatu do drugiego, musisz utworzyć nowy portfel (usunąć wallet.dat z folderu) i przenieść wszystkie środki.

Dla nowych portfeli wygenerowane zostaną losowe 24-y słowa mnemonic seed, które można wyświetlić za pomocą komendy „dumphdinfo” / komendy CLI w następujący sposób:

Aby utworzyć nowy portfel HD poprzez przywrócenie istniejącej frazy seed / mnemonic, portfel należy uruchomić z następującymi opcjami:

-usehd=1 -mnemonic="my mnemonic phrase here" -mnemonicpassphrase="Optional passphrase"

Przykład:

bądź,

-usehd=1 -hdseed="_correct_hex_seed_"

Kolejny przykład:

Po przywróceniu portfel można uruchomić za pomocą parametru „usehd = 1”.

Uwagi

  • Polecenie dumphdinfo powinno zwrócić to samo wyjście przed i po odzyskaniu portfela. W ten sposób masz pewność, że portfel zostanie dobrze odzyskany.

  • Komenda dumphdinfo zwraca poufne informacje prywatne o portfelu HD.Nigdy nie udostępniaj nikomu tych informacji!

  • Jeśli pomimo powyższej kontroli środki nie pojawią się po odzyskaniu, przejdź do narzędzi / naprawy portfela i „ponownie zeskanuj pliki blockchain”. Porfel powinien ponownie przeskanować łańcuch bloków i odzyskać stare transakcje (jeśli takie istnieją). Wszystkie twoje fundusze powinny być widoczne w portfelu.

  • Podczas przywracania portfela HD wcześniej otrzymany adres nie będzie widoczny w menu Plik -> Adres odbiorcy. Jednak nadal należą one do Twojego portfela i będziesz mógł ich używać na przykład w interfejsie CLI w konsoli debugowania.

Last updated