Korzystanie z portfela

Zakładka przeglądu

Na tej karcie znajdują trzy obszary zainteresowań: "Saldo Połączone", "Saldo FIX " i "Ostatnie Transakcje".

  • Obszar "Połączone saldo"(Combined Balance) pokazuje całkowitą ilość FIX, którą posiadasz.

  • Obszar "Saldo FIX "(FIX Balance) pokazuje ilość FIX dostępnych obecnie dla transakcji i (jeśli istnieje) ilość niedojrzałych FIX ze stakingu, które muszą zestarzeć się przez określony czas, zanim zostaną dodane do dostępnego salda.

  • Obszar "Ostatnie transakcje"(Recent transactions) pokazuje twoje ostatnie transakcje i otrzymane stawki ze znacznikami czasu.

Jeśli transakcja lub stawka jest [w nawiasach kwadratowych], oznacza to iż nie ma jeszcze wystarczającej liczby potwierdzeń, aby można ją było przenieść do innego miejsca.

Transakcje przychodzące i wychodzące wymagają 6 potwierdzeń, przychodzące stawki ze "stakingu" zaś 61.

  • Możesz dowiedzieć się, ile potwierdzeń transakcji lub stawek posiadasz, poprzez najechanie myszką na nią:

Zakładka Wyślij

Ta zakładka umożliwia wysyłanie FIX do innych osób. Szczegółowo omówiono to w sekcji Wysyłanie FIX.

Zakładka Otrzymaj

Ta zakładka umożliwia generowanie adresów odbiorczych i żądań płatności. Dokładny jej opis jest objęty sekcją Odbieranie FIX.

Zakładka Transakcji

Ta zakładka wyświetla historię transakcji przychodzących i wychodzących. Możesz filtrować i sortować je za pomocą rozwijanych menu i pól wyszukiwania oraz eksportować je do pliku .csv, klikając przycisk "Eksportuj" w prawym dolnym rogu.

Zakładka Masternodów

Zakładka "Masternodów" pozwala monitorować i uruchamiać masternody FIX. Jego użycie jest omówione w sekcji FIX Masternody.

Nie jest on domyślnie widoczny i musi być włączony w opcjach: Kliknij "Ustawienia" na pasku menu, następnie "Opcje" i na końcu kartę "Portfel". Zaznacz "Pokaż kartę Masternodes" i kliknij "OK" . Musisz ponownie uruchomić portfel, aby karta się wyświetliła.

Sklep i statystyki FIX

Zakadka Sklep przekieruje Cię do sklepu FIX: (https://fix.network/t/categories)

Zakładka statystyk przekieruje Cię do explorer'a sieci FIX (https://explorer.fix.network/)

Last updated