Konfiguracja Masternody ze skryptem

Ten przewodnik posłuży Wam do skonfigurowania masternody FIX na 64-bitowym serwerze Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS) i będzie kontrolowany z portfela na komputerze (lokalny portfel). Portfel na VPS będzie określany jako remote wallet.

Wymagania:

  1. 1 milion FIX

  2. Komputer główny (Twój komputer osobisty) - spowoduje to uruchomienie local wallet posiadający zabezpieczone 1.000.000 FIX .Portfel może być włączany i wyłączany bez wpływu na masternodę.

  3. Serwer Masternode z systemem Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS - komputer, który będzie dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i ktory zarządzać będzie zdalnym portfelem remote wallet FIX.

  4. Unikalny adres IP dla twojego serwera VPS.

Lokalna instalacja portfela(LOCAL WALLET)

  1. Pobierz, zainstaluj i zsynchronizuj portfel FIX na swoim lokalnym komputerze. W niniejszym przewodniku będzie on odtąd nazywany Portfelem lokalnym. Linki do portfela można znaleźć tutaj.

  2. Teraz w portfelu local wallet, wejdź do konsoli debugowania, przechodząc do (Narzędzia> Debugowanie konsoli) i wpisz następujące polecenie: masternode genkey

    To polecenie wygeneruje twój prywatny klucz Masternode. Zapisz ten klucz, użyjemy go później.

3. W swoim portfelu wprowadź następujące polecenie w konsoli debugowania:

getaccountaddress TwojaNazwaMAsternody

Spowoduje to utworzenie adresu portfela i nazwy masternodu dla twojego masternodu. Zapisz to, ponieważ będziemy go potrzebować później.

4. Wyślij 1 000 000 FIX do adresu wygenerowanego w poprzednim kroku. WAŻNE: W polu Kwota wpisz DOKŁADNIE 1,000,000. Ta pojedyncza transakcja przekazuje blockchainowi, że adres, do którego wysyłamy, jest masternodem. Jeśli wpiszesz mniej niż 1 000 000 lub spróbujesz podzielić płatność na dwie transakcje, nie będziesz mógł przejść do następnego kroku. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" portfel obliczy właściwą opłatę transakcyjną. Kliknij przycisk "Tak" w oknie dialogowym, które następuje, i przejdź do następnego kroku.

5. Korzystając z portfela local wallet, zaczekaj na pierwsze potwierdzenie, a następnie wejdź do konsoli debugowania (pasek narzędzi: Narzędzia> Konsola debugowania) i wpisz następujące polecenie: masternode outputs Wyświetla identyfikator transakcji, po którym następuje indeks wyjściowy. Zapisz to w Notatniku. (Otrzymuje to dowód transakcji wysłania 1 000 000 FIX)

6. Na pasku narzędzi local wallet kliknij Narzędzia> Otwórz plik konfiguracji masternody, aby otworzyć plik masternode.conf i dodaj następujący wiersz:

<Nazwa masternodu> <Unikalny adres IP z twojego Vps>:17464 <Klucz prywatny twojej masternody> <numer transakcji (txhash)> <output index 0 or 1 (outputidx)>

Zapisz plik i uruchom ponownie portfel.

Przykładowy format wyżej wymienionego wiersza:
MN1 67.234.12.34:17464 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 0

Przykład pliku masternode.conf

VPS Zdalna instalacja portfela

Aby najpierw zainstalować portfel, zaloguj się do swojego VPS za pomocą klienta SSH. Po zalogowaniu wpisz następujące polecenia w terminalu VPS.

1. Pobierz skrypt instalacyjny MN

wget https://github.com/NewCapital/FIX-Core/releases/download/fix_v3.3.8.1/fix-mninstall.sh

2. Uruchom skrypt instalacyjny MN

bash fix-mninstall.sh

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Uruchamianie Masternoda:

Gdy transakcja otrzyma 16 potwierdzeń będziesz w stanie uruchomić swoją Masternodę.Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Uruchom alias"(start alias)

Jak sprawdzić czy nasza Masternoda działa prawidłowo?:

Teraz wróć do VPS (remote wallet), uruchom masternode przez: ./fix-cli startmasternode local false

Powinien pojawić się komunikat "masternode pomyślnie rozpoczęty".

Użyj poniższego polecenia, aby sprawdzić status:./fix-cli masternode status

Powinieneś zobaczyć coś takiego:

{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:17464”, “addr” : “FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Musisz również sprawdzić eksplorer masternodu po uruchomieniu masternodu w portfelu FIX.

Aby to zrobić, skopiuj adres portfela masternodu z okna terminala, zaznaczając go myszą (FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg w powyższym przykładzie), odwiedź sekcję masternodową eksploratora FIX i wklej ją w prawym dolnym polu wyszukiwania, aby znaleźć swoją masternodę.

Twój status Masternoda powinien wyglądać jak "ACTIVE".

Po uruchomieniu masternody jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu (eksplorer)

"ENABLED" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu ( w porfelu)

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut (eksplorer)

"REMOVED" --> tylko na kilka minut (eksplorer)

"ENABLED" --> Ostatecznie masternoda pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w https://explorer.fix.network/masternodes, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku. Czasem lepiej sprawdzić to ze społecznością na Discordzi-e , a jeżeli uruchomić Alias ponownie.

Czas w godzinach przed obliczeniem pierwszej nagrody według wzoru MNs_total_amount2.6 W chwili pisania ręcznego całkowita kwota MN wynosi 500, czyli 500* 2,6\60 = 21,67 godzin lub około 21 godzin i 40 minut.

Last updated