Konfiguracja Masternody w systemie Windows z dwoma portfelami

W poprzednim artykule https://docs.fix.network/polskie/masternody-fix/konfiguracja-masternody-w-systemie-windows-z-jednym-porfelem opisaliśmy, jak skonfigurować masternodę w systemie Windows przy użyciu jednego portfela. W tym podręczniku użyjemy dwóch portfeli FIX ażeby zainstalować Masternodę w systemie Windows.

W tym podręczniku odnosimy się do dwóch portfeli zwanych jako remote wallet i local wallet. Mówimy o portfelu local wallet jeśli przechowujemy w nim nasze monety FIX, które wykorzystujemy do wysyłania i odbierania płatności oraz stawek staking. Portfel, zaś nazywamy remote wallet, gdy jest pusty, czysty i ma tylko jeden cel - być zawsze online ze statycznym adresem IP i przechowywać klucz prywatny masternody.

Przede wszystkim musimy wyjaśnić wady i ograniczenia korzystania z jednego portfela do obu celów, zamiast dwóch portfeli, które opisujemy w tym podręczniku. Gdy używamy tylko jednego portfela, stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ Twój portfel będzie zawsze online ze znanym adresem IP masternody. Ktoś może wykorzystać te informacje, aby uzyskać dostęp do portfela i Twoich monet FIX. Używany pojedynczy adres IP jest również czynnikiem ograniczającym, ponieważ będzie można uruchomić tylko jedną kopię tego samego portfela. Jeśli wiesz, że nie masz dodatkowego sprzętu i nie planujesz uruchamiać więcej niż jednej masternody, wtedy opcja ta ma sens. Aczkolwiek, jeżeli jednak chcesz oddzielić swoje monety FIX i masternody, kontynuuj z podręcznikiem poniżej.

Masternoda wymaga, aby porftel remote wallet był na serwerze VPS bądź komputerze ze statycznym adresem IP, który będzie zawsze włączony i podłaczony do internetu. Zaczynamy więc od portfela local wallet zawierającego twoje monety FIX, które są używane do staking-u, jak również do wysyłania płatności w trybie masternody. Nie będziemy drugi raz wyjaśniać procesu konfiguracji portfela FIX, ponieważ jest on opisany w następującym artykule: https://docs.fix.network/polskie/portfel-fix/instalacja-windows. Zakładamy że masz już zainstalowany portfel FIX na swoich komputerze bądź laptopie.

 • Na początek potrzebować bedzięmy prywatnego klucza masternody. Będziemy musieli go wygenerować. W tym celu otwórzmy nasz "local" portfel na domowym komputerze,następnie przejdźmy do „Narzędzia> Konsola debugowania”. Następnie wpiszmy tekst:

masternode genkey

 • Skopiuj go gdzieś , na przykład do Notatnika Windows. Twój klucz powinien wyglądać nastepująco - 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg (Zdjęcię nr.1)

 • Następnie na swoim portfelu remote wallet musisz wypełnić tę informację w pliku konfiguracyjnym fix.conf(na serwerze VPS, bądź drugim komputerze). Możesz tam przejść bezpośrednio poprzez folder, w którym został zainstalowany portfel, lub kliknąć «Narzędzia> Otwórz pliki konfiguracyjne portfela» (Zdjęcie nr. 2). Jeśli masz opcję wyboru którego programu chcesz użyć, możesz ponownie wybrać Notatnik.

Będziesz musiał wpisać (lub skopiować poprzednio używając) następujące informacje:

rpcuser=długą wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika rpcpassword=długie wybrane przez Ciebie hasło rpcallowip=127.0.0.1 server=1 daemon=1 logtimestamps=1 maxconnections=256 masternode=1 externalip=31.32.33.34 port=17464 masternodeprivkey=93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg

Gdzie externalip = 31.32.33.34 - to twój adres IP, IPv4 lub IPv6 (dla IPv6 musisz umieścić adres w nawiasach kwadratowych - [2a03: 7777: 2222: 12: 1111: dddd: aaaa: 8888]) i masternodeprivkey = 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg - klucz, który już wcześniej wygenerowaliśmy.

 • Po zakończeniu wszystkich zmian w pliku fix.conf należy ponownie uruchomić portfel FIX. W tej chwili wszystkie niezbędne zmiany zostały już zatwierdzone.

 • Wróćmy do portfela local wallet. Musisz wysłać dokładnie 1 000 000 monet FIX na dowolny adres portfela. Dla lepszej użyteczności możesz podać nazwę tego adresu w procesie tworzenia. Dokładny opis możesz przeczytać w podręczniku «Korzystanie z portfela» https://docs.fix.network/polskie/portfel-fix/korzystanie-z-portfela lub po prostu uruchom polecenie za pomocą «Narzędzia > Konsola debugowania ».

getaccountaddress wybierzDowolnąNazwęDlaSwojejMasternody

 • Teraz masz już adres o nazwie (np. MN) i musisz wysłać tam dokładnie 1 000 000 monet FIX.

 • Poczekaj na pierwsze potwierdzenie, po czym zaistniała transakcja z naszym zabezpieczeniem pokażę nam jego TXID. Przejdź ponownie do «Narzędzia> Konsola debugowania» i tekst:

masternode outputs

 • Otrzymamy coś w stylu ze Zdjęcia nr.3 . Będą tam dostępne 2 pola - „txhash” i „outputidx”. Informację z nich użyjemy do wypełnienia pliku masternode.conf.

 • Otwórz plik masternode.conf bezpośrednio w folderze portfela lub poprzez «Narzędzia> plik konfiguracyjny Masternody» i wypełnij go jak poniżej:

<Twój Alias MN> <Unikalny adres IP twojego VPS>:17464 <Twój prywatny klucz MN> <Transakcja ID (txhash)> <Output index 0 albo 1 (outputidx)>. Bądz użyj przykładu ze Zdjęcia nr. 4 :

#Przykład w formacie poniżej:MN 31.32.33.34:17464 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 81cd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 1
 • Uruchom ponownie swój portfel i zaczekaj aż otrzymasz 16 potwierdzeń dla naszej transakcji zabezpieczenia MN.

 • Przejdź do zakładki «Masternodes» powinieneś zobaczyć tam swój nowy MN z adresem IP, aliasem itp., A jego status powinien być jako "MISSING".

 • To normalne, musimy go zatem uruchomić. Sprawdź czy otrzymałeś/aś już 16 potwierdzeń, jeżeli tak to kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz MN i kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk „Uruchom Alias” (Zdjęcie nr. 5). Status „MISSING” zmieni się natychmiast na „ENABLE”. Gratulacje.

 • Teraz powinieneś sprawdzić swój status MN-y w portfelu "remote". Otwórzmy zatem konsolę debugującą jeszcze raz «Narzędzie> Konsola debugowania» i wpiszmy"

masternode status

 • Zobaczysz coś w stylu tego ze Zdjęcia nr.6

{
 "txhash": "cdWepasf30934kdlsdASDlslkAKkdpe0kb3ldl3sdfl[okdflkflklkf6",
 "outputidx": 1,
 "netaddr": "31.32.33.34:17464",
 "addr": "Fjasdasloerw9lsdsdf234d2",
 "status": 4,
 "message": "Masternode successfully started"
}
 • Teraz sprawdż czy twoja Masternoda jest już dostępna na stronie eksploratora FIX - https://explorer.fix.network/masternodes

  wpisując swój swój adres masternody. Twój status MN powininem być „Aktywny”.

Po uruchomieniu masternody jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu (eksplorer)

"ENABLED" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu ( w porfelu)

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut (eksplorer)

"REMOVED" --> tylko na kilka minut (eksplorer)

"ENABLED" --> Ostatecznie masternoda pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w https://explorer.fix.network/masternodes, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku. Czasem lepiej sprawdzić to ze społecznością na Discordzi-e , a jeżeli uruchomić Alias ponownie.

Czas w godzinach przed obliczeniem pierwszej nagrody według wzoru MNs_total_amount2.6 W chwili pisania ręcznego całkowita kwota MN wynosi 500, czyli 500* 2,6\60 = 21,67 godzin lub około 21 godzin i 40 minut.

Last updated