FIX wallet coderen en decoderen

FIX wallet coderen en decoderen

Nadat uw portemonnee is gesynchroniseerd met het FIX-netwerk, wordt het sterk aangeraden de portemonnee te versleutelen met een wachtwoord of wachtwoordzin om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

  • Om de wallet te coderen, klik op Instellingen > Versleutel portemonee:

  • U wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren en te verifiëren.

  • Voer je wachtwoord in en bevestig je wallet. U moet een sterk, nieuw wachtwoord gebruiken dat u nooit ergens anders hebt gebruikt.

Belangrijk: Noter uw wachtwoord en bewaar het ergens veilig anders zou u toegang tot uw wallet en uw fonds voor goed verliezen.

  • Wanneer het coderingsproces is voltooid, kunt u het gebruiken. Wanneer u FIX Core wallet opnieuw start, ziet u een klein blauw slot in de rechteronderhoek.

Uw wallet is nu gecodeerd en u kunt nu beginnen uw wallet te gebruiken om veilig geld te verzenden en ontvangen

De wallet decoderen

Wanneer u uw gecodeerde wallet start, wordt deze vergrendeld. Je moet het ontgrendelen voordat je je FIX kunt verzenden.

Het ontgrendelingsproces is vrij eenvoudig:

Klik op “Setttings” > “Unlock wallet”

U kunt ook op het paarse pictogram rechtsonder in de portefeuille klikken om naar de volgende fase te gaan.

Het paarse vergrendelpictogram geeft de portefeuille visueel weer als deze vergrendeld of ontgrendeld is.

Als u er met de muis overheen beweegt, krijgt u een tooltip met de status ervan (gecodeerd / niet-versleuteld, vergrendeld / ontgrendeld en het type ontgrendeling).

In het volgende venster voert u de wachtwoordzin in die u gebruikt bij het ontgrendelen van de portefeuille om deze te ontgrendelen en vinkt u het selectievakje aan of laat u deze ongemoeid, afhankelijk van het type ontgrendeling dat u wilt uitvoeren.

Er zijn twee soorten ontgrendeling:

  • ontgrendeling alleen voor anonimisering, automint en staking : met deze type ontgrendeling laat je je FIX staken welke je ook FIX terug op brengt (kiesvakje tikken alleen als u FIX wilt staken en niet fonds over te maken,

  • volledige ontgrendeling laat alles wat boven vermeld is toe en laat je ook FIX te verzenden toe (laat het selectievakje los als u FIX wilt verzenden).

Als u de wallet opnieuw wilt vergrendelen, opent u het menu “Settings” en klikt u op “Unlock wallet” of klikt u op het paarse vergrendelingspictogram rechtsonder in de wallet.

Last updated