Automatyczne grupowanie nagród

Do wszystkich portfeli FIX zostało wprowadzone udogodnienie, które pozwala automatycznie łączyć nagrody w miarę ich otrzymywania. Zamiast stosu małych nagród, portfel można skonfigurować w taki sposób,aby w momencie otrzymania nagród, zostały one sprawdzone i automatycznie połączone w jedną większą, cechuje się to dla każdego adresu portfela, do wartości ustawienia.

Kliknij „Narzędzia> Konsola debugowania”

wpisując autocombinerewards true x - gdzie (x) to wartość

albo

Kliknij „Otwórz plik konfiguracyjny portfela”

i dodajautocombinerewards=xw pliku configuracyjnym fix.conf

Powyższe komendy umożliwią włączenie tej funkcji(po wpisaniu jej w pliku konfiguracyjnym będzie wymagało ponownego uruchomienia portfela, aby zadziałało). Okresowo portfel będzie wyszukiwał je w adresach i łączył do liczby którą wpisaliście jako (x) powyżej.

autocombinerewards true x uaktywni funkcję, która automatycznie połączy wszystkie otrzymane nagrody "staking"/ tryb masternode do wielkości określonej przez x. Jeżeli chcesz, aby twój minimalny rozmiar wejściowy wynosił 10000 FIX, to wpisz komendę w konsoli debugowania w następujący sposób: autocombinerewards true 10000. Spowoduje to uruchomienie funkcji, która będzie zmieniać każde wejście nagród mniejsze niż 10000, aż do momentu osiągnięcia wyżej wpisanego progu. Po przekroczeniu tego progu grupowanie rozpocznie się ponownie. Twój portfel "MUSI" być odblokowany, aby powyższa funkcja miała miejsce.

Pomoże to znacznie zapobiec sytuacji, w której przekroczysz maksymalny rozmiar transakcji. Zamiast ręcznego codziennego grupowania nagród, odbywać się to będzie automatycznie co zapobiegnie zbyt dużemu progowi transakcji.

Należy jednak pamiętać, że automatyczne grupowanie nagród wiązać się będzie z opłatami transakcyjnymi. W związku z tym, niewielka opłata zostanie dodana za każdym razem, gdy otrzymasz nagrodę "staking" / masternode która ulegnie połączeniu w jedną transakcję.

Możesz także używać zarówno autocombinerewardsjak isetstakesplitthreshold aby zautomatyzować swoje rozmiary wejściowe nagród.

Na przykład: autocombinerewards true 5000i stakesplitthreshold 10000połączy wszystkie twoje nagrody dla danego adresu, który aktywnie będzie robił "staking" poniżej 5000 FIX, dopóki nie przekroczy tego limitu. Gdy wejście nagród osiągnie 20000 FIX, wówczas zostaną one podzielone na dwa oddzielne wejścia o wartości 10000 FIX. Twój porfel "MUSI" być odblokowany, aby powyższa funkcja miała miejsce.​

Last updated