Wiele konfiguracji masternody na jednym VPS v2

W tej przewodniku wykorzystany zostanie skrypt NEO znajdujący się w poniżej: https://github.com/neo3587/dupmn

Czym jest skrypt NEO?

 • Z łatwością dostosowuje się do dowolnej kryptowaluty bądź projektu

 • Może być wykorzystany w systemie IPv4 lub IPv6

 • Wykorzystuje metodę bootstrap-u, aby przyspieszyć synchronizację portfela MN z siecią blockchain -> Natychmiastowa synchronizacja

 • Niezwykle konfigurowalny i w ciągłym rozwoju

Ten przewodnik pokaże Ci jak krok po kroku skonfigurować wiele Masternód FIX na jednym serwerze VPS za pomocą skryptu NEO.

Koncepcja skryptu NEO

 • Zainstaluj masternodę FIX tak jak zwykle. Ten węzeł będzie głównym lub referencyjnym węzłem wszystkich pozostałych Masternód.

 • Zainstaluj skrypt NEO

 • Utwórz plik profilu .dmn specyficzny dla systemu FIX

 • Dodaj profil na podstawie ustawień .dmn

 • Zainstaluj tyle duplikatów (masternodes) ile chcesz. Dokonasz tego za pomocą polecenia „dupmn install fix <parametry dowolne>

Kroki instalacyjne

 1. Zainstaluj główną Masternodę FIX

Nie będę poświęcał czasu na to jak zainstalować Masternodę FIX, ponieważ zostało to szeroko omówione w poprzednich dokumentach. Możesz użyć tego jako odniesienia: https://docs.fix.network/polskie/masternody-fix/konfiguracja-masternody-ze-skryptem

Najważniejszą rzeczą jest to, że nie musisz posiadać połaczonej głównej Masternody FIX z lokalnym portfelem QT. tzn. nie jest wymagany żaden wpis w pliku masternode.conf, jak również zabezpieczenie(collateral) jak we wcześniejszych przewodnikach, bądź brak Txid. Musisz tylko wprowadzić klucz prywatny na żądanie i po wszystkim! Tak więc stan twojej głownej Masternody będzie zawsze wyświetlał następujący komunikat:

status : Not capable masternode: Hot node, waiting for remote activation.

2. Utwórz duplikaty głównego masternode FIX

2.1 Pobierz i zainstaluj skrypt NEO

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/neo3587/dupmn/master/dupmn_install.sh | sudo -E bash -

2.2 Utwórz plik fix.dmn

W folderze głownym wpisz:

nano fix.dmn wklej w nim następujące dane i zapisz plik za pomocą ctrl + x

COIN_NAME="FIX"       # Nazwa monety 
COIN_PATH="/root/"     # Parametr nie jest wymagany,lokalizacja demona i cli jest tylko wymagana jeżeli nie znajduję się w nastepującym katalogu: /usr/local/bin/ bądź /usr/bin/)
COIN_DAEMON="fixd"     # Nazwa demona
COIN_CLI="fix-cli"     # Nazwa klienta CLI
COIN_FOLDER="/root/.fix"  # Folder gdzie plik conf i blokchain jest przechowywany
COIN_CONFIG="fix.conf"   # Nazwa pliku conf 
RPC_PORT=45454       # Parametr nie jest wymagany, po prostu wymusza rozpoczęcie wyszukiwania od określonego portu RPC dla monet, które nie mają parametru RPCport w pliku .conf lub że port RPC głównego węzła nie znajduje się między 1024 a 49451 (w przeciwnym razie zacznie wyglądać na 1024) .

2.3 Dodaj profil, którego ma używać dupmn

Wpisz następującą komendę:

dupmn profadd fix.dmn fix

Jeżeli wpisane polecenie się powiedzie (jeśli poprawka.dmn jest poprawna), powinieneś otrzymać następujące dane wyjściowe:

2.4 Utwórz instancje / duplikaty Masternody

Użyj komendy dupmn install fix ,powinieneś otrzymać następujące dane wyjściowe:

Dane wyjściowe sugerują już wiele rzeczy, takich jak „fix-cli-x status masternode”, gdzie x jest instancją masternody (w celu weryfikacji statusu twojej masternody). Generuje on również klucz prywatny, który może zostać użyty w pliku masternode.conf lokalnego portfela.

Możesz również włączyć wykorzystanie paska bootstrap, aby natychmiast zsynchronizować nowy Masternod w następujący sposób, w połączeniu z wymuszonym kluczem prywatnym:

Po prawidłowym skonfigurowaniu lokalnego portfela QT (zabezpieczenia wysłane na adresy Masternody, wypełniony plik masternode.conf, uruchomione aliasy itp.) możesz sprawdzić status swojej Masternody wpisując następującą komendę:

fix-cli-all masternode status

Słowo kluczowe „wszystko(all)” oznacza, że ​​zostanie wyświetlone podsumowanie wszystkich numerów Masternód, możesz tam użyć swojego numeru instancji Masternody, aby sprawdzić konkretny jej numer. Jak widać, wystąpienie główne to wystąpienie 0 lub MN0:

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych parametrów dupmn w celu lepszego dostosowania, możesz zajrzeć na stronę github neo (link powyżej) lub po prostu uruchomić polecenie dupmn help podczas którego pojawi się lista dostępnych poleceń dupmn.

To by było na tyle w tym przewodniku.

Mamy nadzieję, że w/w przewodnik pomoże Wam skonfigurować wiele Masternód ze skryptem NEO.

Jeśli masz jakiekolwiek ytania, możesz je zadać na serwerze New-Capital

Na kanale youtube znajdziesz również samouczek wideo jak skonfigurować Masternodę FIX.

Last updated