Konfiguracja ręczna Masternody

Ręczna konfiguracja Masternody FIX na serwerze VPS.

Ten przewodnik służy do konfiguracji masternody FIX na 64-bitowym serwerze Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS) i będzie kontrolowany z portfela na lokalnym komputerze (local wallet). Portfel na VPS będzie określany jako portfel remote wallet.

Wymagania:

 • 1,000,000 FIX

 • Komputer główny (Twój komputer osobisty) - spowoduje to uruchomienie lokalnego portfela, posiadanie zabezpieczonych 1.000.000 FIX .Portfel może być włączany i wyłączany bez wpływu na masternodę.

 • Serwer Masternode z systemem Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS - komputer, który będzie dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i ktory zarządzać będzie portfelem remote wallet. Minimalne wymagania dla serwera VPS to: 1GB ramu, 20GB dysku twardego i jeden adres statyczny IPV4.

Lokalna instalacja portfela (local wallet)

 • Pobierz, zainstaluj i zsynchronizuj portfel FIX na swoim lokalnym komputerze. W niniejszym przewodniku będzie on odtąd nazywany portfelem local wallet. Linki do portfela można znaleźć tutaj:

 • Teraz w portfelu local wallet, wejdź do konsoli debugowania, przechodząc do (Narzędzia> Debugowanie konsoli) i wpisz następujące polecenie:

To polecenie wygeneruje <Prywatny Klucz Masternode> . Zapisz ten klucz, użyjemy go później.

 • W dalszym ciągu w porfelu local wallet wprowadź następujące polecenie w konsoli debugowania:

getaccountaddress wybierzJakąKolwiekNazweMasternode

Spowoduje to utworzenie adresu portfela i <Nazwa Masternode> dla twojego masternodu. Zapisz to, ponieważ będziemy go potrzebować później.

 • Wyślij 1 000 000 FIX na adres wygenerowany w poprzednim kroku. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" portfel obliczy właściwą opłatę transakcyjną. Kliknij przycisk "Tak" w oknie dialogowym i przejdź do następnego kroku.

WAŻNE: W polu "Kwota" wpisz DOKŁADNIE 1,000,000. Ta pojedyncza transakcja przekazuje blockchainowi, że adres, do którego wysyłamy monety jest masternodem. Jeśli wpiszesz mniej niż 1 000 000 lub spróbujesz podzielić płatność na dwie transakcje, nie będziesz mógł przejść do następnego kroku.

Bądź absolutnie 100% pewny, że adres został poprawnie skopiowany. A potem sprawdź to jeszcze raz. Nie będziemy wstanie Ci pomóc, jeśli wyślesz 1 000 000 FIX na niewłaściwy adres.

 • Za pomocą lokalnego portfela odczekaj 16 potwierdzeń, a następnie wejdź do konsoli debugowania (pasek narzędzi: Narzędzia> Konsola debugowania) i wpisz następujące polecenie:

masternode outputs

Spowoduje to wyświetlenie <ID Transkacji> a następnie <Output Index> . Zapisz to w Notatniku. (Będzie to Twoim dowódem transakcji wysłania 1 000 000 FIX)

 • Na pasku narzędzi lokalnych portfela kliknij Narzędzia> Otwórz plik konfiguracji masternodu(aby otworzyć plik masternode.conf) i dodaj następujący wiersz z odpowiednimi informacjami:

<Nazwa Masternodu> <Unikalny adres Ip serwera VPS>:17464 <Prywatyn Klucz Masternodu> <Transaction ID> <Output Index>

Zapisz plik. Dla odniesienia zobacz przykładowy format poniżej i zrzuty ekranu.

Przykładowy format wyżej wymienionego wiersza.
MN1 67.234.12.34:17464 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 0

VPS ręczna instalacja portfela:

Aby najpierw zainstalować portfel, zaloguj się do swojego VPS za pomocą klienta SSH. Po zalogowaniu wpisz następujące polecenia w terminalu VPS.

 • Przejdź do swojego katalogu domowego, wpisując: cd ~

 • Z katalogu domowego pobierz najnowszą wersję z repozytorium FIX GitHub, wpisując:

wget https://github.com/NewCapital/FIX-Core/releases/download/fix_v3.3.8.1/fix-3.3.8.1-MN-x86_64-linux-gnu.tar.gz
 • Rozpakuj i wypakuj pobrany plik, używając następującego polecenia:

tar -zxvf fix-3.3.8.1-MN-x86_64-linux-gnu.tar.gz
 • Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz portfel w VPS, musisz spróbować uruchomić portfel ./fixdUtworzy to pliki konfiguracyjne fix.conf w katalogu danych ~/.fix .

 • Teraz naciśnij CTRL + C, aby wyjść / zatrzymać portfel, a następnie przejść do następnego kroku.

 • Teraz ponownie wróć do katalogu domowego, wpisując: cd ~

 • Teraz przejdź do katalogu danych Twins, wpisując: cd ~/.fix

 • Otwórz plik twins.conf, wpisując: vi fix.conf

 • Następnie naciśnij przycisk "i", aby przejść do trybu wstawiania i ustaw konfigurację w następujący sposób:

fix.conf
rpcuser=długa jakakolwiek nazwa użytkownika
rpcpassword=długie jakiekolwiek hasło
rpcallowip=127.0.0.1
server=1
daemon=1
logtimestamps=1
maxconnections=256
masternode=1
externalip=twój uniklany adres IP
masternodeprivkey= wpisz nazwę klucza uzyskaną podczas instalacji

Upewnij się, że zastąpiłeś rpcuser i rpcpassword swoimi własnymi danymi.

 • Aby wyjść z edytora, naciśnijesc, a następnie: :wq!następnie naciśnij Enter

Uruchamianie Masternodu:

Teraz musisz dokonać tych czynności w następującej kolejności:

 • Uruchamianie klienta demona w VPS (portfel zdalny). W katalogu domowym możesz uruchomić demona portfela, wpisując: ./fixd

 • Aby aktywować swój masternod w portfelu local wallet, wejdź do konsoli debugowania (pasek narzędzi: Tools> Debug Console) i wpisz następujące polecenie:

startmasternode alias false <Twój Alias>

Gdzie <Twój Alias> to nazwa twojego Aliasu masternode (bez nawiasów).

Powinno to wyglądać nastepująco:

“overall” : “Successfully started 1 masternodes, failed to start 0, total 1”, “detail” : [ { “alias” : “<mymnalias>”, “result” : “successful”, “error” : “” }

 • Teraz wróć do VPS (remote wallet), uruchom masternode przez: ./fix-cli startmasternode local false

Powinien pojawić się komunikat "Masternode successfully started".

 • Użyj poniższego polecenia, aby sprawdzić status masternodu:

  ./fix-cli masternode status

Powinieneś widzieć coś w tym stylu:

{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:17464”, “addr” : “FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Musisz również sprawdzić eksplorer masternodu po uruchomieniu masternodu w portfelu FIX.

Aby to zrobić, skopiuj adres portfela masternodu z okna terminala, zaznaczając go myszą (FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg w powyższym przykładzie), odwiedź sekcję masternodową eksploratora FIX i wklej ją w prawym dolnym polu wyszukiwania, aby znaleźć swoją masternodę.

Twój status Masternoda powinien wyglądać jak "ACTIVE".

Po uruchomieniu masternodu jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut

"REMOVED" --> tylko na kilka minut

"ENABLED" --> Ostatecznie masternode pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w eksplorerze masternody, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku.

Nie bądź niecierpliwy! Pierwsza nagroda w postaci masternodu potrzebuje 2x lub 3 razy więcej czasu niż późniejsze nagrody. Jeśli ponownie uruchomisz masternodę z portfela, timer zresetuje się do zera.

To by było na tyle. Gratulacje! Pomyślnie utworzyłeś swoją Masternodę!