Wysyłanie FIX

Kliknij kartę "Wyślij" po lewej stronie portfela, a zobaczysz sekcję portfela, która umożliwia wysyłanie TWINS do innych osób.Jeśli chcesz dodać bardziej zaawansowane opcje kontroli monet(coins control), przejdź do Ustawienia> Opcje> Portfel i wybierz Włącz funkcje kontroli monet(coin control).

Najważniejszą częścią tej karty są pola, w których wpisujesz informacje o odbiorcy FIX:

Pole "Pay To" zawiera adres odbiorcy FIX.

Pole "Label" zawiera etykietę adresu wysyłającego, który otrzyma FIX.

Pole "Amount" będzie zawierać ilość FIX, które chcesz wysłać.

Najpierw zajmijmy się polem "Pay To":

Trzy znajdujące się obok przyciski umożliwiają zarządzanie adresami wysyłanymi, kopiowanie wklejania adresu ze schowka lub usuwanie wszystkich pól wysyłania.

Przycisk po lewej stronie otwiera okno, w którym wybierasz swój adres wysyłania.

Środkowy przycisk wkleja adres ze schowka do pola "Pay To". (UWAGA: W razie potrzeby możesz również wprowadzić adres odbiorcy, który nie znajduje się w książce adresowej, jeśli to konieczne.)

Prawy przycisk usuwa informacje ze wszystkich pól, jeśli istnieje tylko jeden odbiorca płatności LUB usuwa ostatniego odbiorcę płatności, jeśli jest więcej niż jeden.

Wybór adresu wysyłkowego:

Aby to zrobić, musisz uzyskać dostęp do okna wyboru adresów wysyłania. Możesz to zrobić w następujący sposób:

  • kliknij "Plik", a następnie "Wysyłaj adresy", lub

  • kliknij przycisk po lewej stronie obok pola "Pay To" w zakładce "WYŚLIJ".

Wybór adresu: Możesz kliknąć dwukrotnie adres wysyłania, aby go wybrać, lub kliknąć go raz, a następnie kliknąć przycisk "Wybierz". Po wykonaniu tej czynności okno zamknie się, a pole "Pay To:" i pole "Label" (jeśli wybierzesz etykietę adresu) w zakładce Wyślij zostaną wypełnione.

Dodawanie nowego adresu wysyłania: Przycisk "Nowy" umożliwia dodawanie nowych adresów wysyłkowych: po prostu wypełnij pole "Adres" adresem wysyłania, a pole "Label" nazwą odbiorcy i kliknij "OK".

Dobrym pomysłem jest wybranie etykiet dla adresów wysyłania, dzięki czemu wiesz, do kogo wysyłasz FIX i dokładnie sprawdzasz adres wysyłania, dzięki czemu masz 100% pewnośći, że Twój odbiorca otrzyma FIX.

Przycisk "Kopiuj" kopiuje wybrany adres wysyłania do schowka: Wystarczy raz kliknąć na adres, aby go podświetlić i kliknąć "Kopiuj", aby to zrobić.

Przycisk "Usuń" usuwa wybrany adres. Kliknij raz na adres, aby go podświetlić i kliknij "Usuń", aby go usunąć.

Możesz powyższe klikając prawym przyciskiem myszy również na adres. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala także edytować etykietę adresu.

Teraz, gdy już wybrałeś nasz adres wysyłania, wrócisz do zakładki "Wyślij" portfela z wypełnionymi polami adresu wysyłki i etykiety:

Wszystko, co musisz teraz zrobić, to wypełnić pole "Amount" ilością FIX, którą chcesz wysłać, a następnie kliknąć przycisk "Send" na dole.

Jeśli chcesz wysłać FIX do więcej niż jednego odbiorcy, kliknij przycisk "Dodaj odbiorcę" u dołu, a pojawi się nowy zestaw pustych pól do wysyłania informacji.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" pojawi się okno potwierdzenia. Zawiera ono informacje o wysyłce i wysokości opłat wysyłkowych, które będziesz musiał zapłacić.

Tego kroku nie można cofnąć. Musisz mieć całkowitą pewność, że twoje dane do wysłania (adres i kwota) są poprawne!

Sprawdź, czy informacje są poprawne, i kliknij "Tak", aby wysłać FIX.

Możesz zobaczyć swoją transakcję wysyłania w zakładce "Transakcje":

Last updated