Wiele konfiguracji masternody na jednym VPS

Ten przewodnik pokaże Wam jak ustawić kilka Masternodów FIX na jednym VPS ze skryptem Nodemaster.

1. Rozmieść server VPS z obsługą IPv6

Potrzebujesz serwera VPS z obsługą IPv6 do uruchomienia kilku masternodów. Możesz go uzyskać od dowolnego dostawcy VPS. Niektóre są wymienione poniżej:

Wybierz serwer VPS z następującymi specyfikacjami:

  • Przynajmniej 1 GB Ramu,

  • Ubuntu 16.04 LTS jako system operacyjny,

  • Wsparcie IPv6 ((niektórzy dostawcy oferują go domyślnie, u innych musisz wybrać)

Wybierz silne hasło dla domyślnego użytkownika "root" VPS (24 lub więcej znaków) i zapisz je.

Wybierz nazwę dla swojego serwera.

Dostaniesz możliwość wdrożenia VPS w jednym z regionów oferowanych przez dostawcę - wybierz region, który Ci odpowiada. To powinno zająć kilka minut.

Zapisz adres IP swojego serwera VPS.

Kolejnym ważnym krokiem jest sprawdzenie, które adresy IPv6 są przypisane do twojego serwera. Dostawcy VPS przydzieliją ci zakres adresów IPv6.

Musisz tylko zapisać pierwszy adres IPv6, ponieważ będziemy używać kolejnych adresów.

Adres IPv6 wygląda następująco:

2a00:6d40:0040:5C0b:0000:0000:0000:0001

i kolejne adresy IPv6 bedą wyglądały następująco:

2a00:6d40:0040:5C0b:0000:0000:0000:0002
2a00:6d40:0040:5C0b:0000:0000:0000:0003
itd.

2. Logowanie i konfiguracja systemu

Pobierz PuTTY, klienta SSH, którego użyjemy do uzyskania dostępu do naszego VPS stąd https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html.

Wybierz wersję odpowiednią dla twojego systemu operacyjnego (64 lub 32-bitowy).

Zainstaluj PuTTY i uruchom go.

Po instalacji pojawi sie nastepujący ekran:

Wprowadź swój adres IP VPS w polu "Nazwa hosta (lub adres IP)".

Pozostaw inne ustawienia bez zmian, wprowadź nazwę sesji w polu "Zapisane sesje" i kliknij "Zapisz". Spowoduje to zapisanie informacji VPS, a będziesz musiał kliknąć dwukrotnie nazwę sesji, aby połączyć się z VPS w przyszłości.

Połącz się ze swoim VPS, klikając "Otwórz" lub klikając dwukrotnie swoją nazwę sesji na liście.

Kiedy połączysz się po raz pierwszy, PuTTY wyświetli okno alertu:

Kliknij "Tak", aby kontynuować łączenie i nie wyświetlać tego okna w przyszłości.

Zobaczysz ekran terminala PuTTY z prośbą o zalogowanie:

Wpisz swoją nazwę użytkownika VPS "root" i naciśnij enter. Następnie zostaniesz poproszony o podanie swojego hasła. Wprowadź go i ponownie naciśnij enter. Pojawi się ekran podobny do tego:

Aktualizowanie serwera VPS: Twój VPS wymaga aktualizacji. Możesz to zainicjować za pomocą następującego polecenia:

apt-get update -y && apt-get upgrade -y

Polecenia można wklejać do okna terminala PuTTY, klikając prawym przyciskiem myszy. Po prostu umieść kursor w miejscu wklejenia wklejonego tekstu i kliknij prawym przyciskiem myszy.

Możesz skopiować tekst z okna terminala PuTTY, zaznaczając go kursorem myszy.

Zaczekaj, aż proces aktualizacji się zakończy i nastąpi powrót do wiersza polecenia:

3. Konfigurowanie sieci dla Twoich Masternodów

Niektórzy dostawcy VPS umożliwiają konfigurowanie adresów IPv6 za pośrednictwem panelu sterowania, więc ten krok nie jest potrzebny i można przejść do części 4 - instalacja skryptu Nodemaster.

Po prostu upewnij się, że skonfigurowałeś wystarczającą ilość adresów IPv6 dla twoich masternodów!

Inni dostawcy VPS nie mają w pełni automatycznej konfiguracji IPv6, ale pozwalają włączyć IPv6 podczas procedury konfiguracji VPS. W takim przypadku będzie już wpis dla pierwszego adresu IPv6 w pliku interfejsów, więc musisz pominąć pierwszy adres IPv6 w poniższym procesie konfiguracji i po prostu dodać brakujące.

Teraz nadszedł czas na skonfigurowanie sieci dla twoich masternodów. Zrobimy to za pomocą wbudowanego w Linuksa edytora tekstów Nano.

Wpisz następujące polecenie:

nano /etc/network/interfaces

Nano otworzy plik interfejsów zawierający konfigurację sieci:

Teraz nadszedł czas, aby zdecydować, ile masternodów chcesz uruchomić, ponieważ musisz skonfigurować dla nich wystarczającą liczbę adresów IPv6.

Będziesz potrzebował swojego adresu IPv6, który został ci przydzielony przez dostawcę VPS, a który powiedziałem ci, byś wcześniej zapisał.

Skopiuj poniższy tekst do edytora tekstu (Notatnik wystarczy) i zastąp część "YourIPv6address" adresem IPv6:

up ip addr add YourIPv6address/64 dev eth0

Teraz powininen wyglądać podobnie do tego:

up ip addr add 2a01:6e60:0010:23fd:0000:0000:0000:0001/64 dev eth0

Skopiuj tekst ze swoim adresem IPv6 do schowka.

Teraz przełącz na PuTTY i przesuń kursor o jedną linię za koniec tekstu w pliku.

Upewnij się, że jest na początku wiersza i wklej tekst, klikając prawym przyciskiem myszy. Naciśnij Enter, aby przejść do następnego wiersza i ponownie wklej tekst. Powtarzaj tyle razy, ile potrzeba.

Teraz twój ekran terminalu powinien wyglądać podobnie do tego:

Zauważ, że ten VPS nie miał żadnych adresów IPv6 skonfigurowanych przez dostawcę VPS, więc musiałem je sam skonfigurować.

Aby wyjść z Nano, naciśnij CTRL + X, a następnie Y i Enter, aby potwierdzić i zapisać zmiany w pliku. Zostaniesz przekierowany do wiersza poleceń.

Teraz czas na ponowne uruchomienie VPS. Aby to zrobić, wpisz:

reboot

i naciśnij Enter. Zostaniesz odłączony od VPS, zamknij to okno terminala, Uruchom PuTTY i zaloguj się ponownie.

NIE pomijaj kroku ponownego uruchamiania, ponieważ ważne jest, aby skonfigurować adresy IPv6!

Teraz musimy sprawdzić, czy adresy IPv6 są aktywne, więc wpisz:

ping6 <twój adres IPv6>

Jeśli adres jest aktywny, otrzymasz od niego odpowiedź:

Anuluj pingowanie, naciskając CTRL + C.

Powtórz proces dla wszystkich adresów IPv6 masternode. Jeśli wszystkie z nich odpowiedzą na twoje pingowanie, jesteś gotowy do zainstalowania skryptu Nodemaster.

4. Instalacja skryptu Nodemaster

Aby skopiować skrypt do swojego typu VPS:

git clone https://github.com/NewCapital/nodemaster MNVPS && cd MNVPS

Spowoduje to sklonowanie skryptu Nodemaster do katalogu MNVPS na twoim VPS.

Pomyślne klonowanie powinno dać ci tę odpowiedź i powrócić do wiersza polecenia:

Możesz teraz skonfigurować VPS na więcej masternodów, niż obecnie możesz mieć i uruchomić je później, gdy zdobędziesz dla nich wystarczające zabezpieczenie.

Aby rozpocząć aktualną instalację, wpisz (w tym przykładzie 4 to liczba masternodów, które chcemy zainstalować):

./install.sh -p fix -n 6 -c 4

Skrypt rozpocznie konfigurację masternodów i skompilowanie plików źródłowych FIX.

Bądź cierpliwy, bo to trochę potrwa (w moim przypadku zajęło to 18 minut).

To jest ekran, który widzisz, gdy skrypt zakończył konfigurację VPS i skompilowanie kodu źródłowego FIX:

NIE uruchamiaj polecenia wymienionego na ekranie, ponieważ musisz najpierw edytować poszczególne pliki konfiguracyjne masternodu na swoim VPS!

Teraz musimy edytować pliki konfiguracyjne masternodu. Znajdują się one w katalogu / etc / masternodes, więc przejdź do tego katalogu, wpisując:

cd /etc/masternodes

Aby uzyskać listę plików konfiguracyjnych wpisz:

ls

Musimy edytować pliki konfiguracyjne za pomocą nano i wypełnić niektóre informacje. Aby to zrobić, wpisz:

nano fix_nX.conf

Zastąp X odpowiednim numerem pliku konfiguracyjnego.

Jest jedno pole godne zainteresowania: pole klucza prywatnego Masternode. Oznaczyłem to na zdjęciu:

Usuń tekst po znaku = w polu klucza prywatnego Masternode i wklej swój klucz prywatny masternode.

Teraz zapisz plik, naciskając CTRL + X, a następnie Y i ENTER.

Powtórz ten krok tyle razy, ile masz masternodów do skonfigurowania.

5. Uruchamianie Twoich Masternodów

Teraz jesteś gotowy do uruchomienia swoich masternodu:

Jeśli skonfigurowałeś WSZYSTKIE masternody, które skonfigurował skrypt, możesz po prostu wpisać:

activate_masternodes_fix

i twoje masternody zostaną uruchomione.

Jeśli skonfigurowałeś tylko NIEKTÓRE z masternodów skonfigurowanych skryptów, musisz wprowadzić 3 komendy dla każdego masternodu:

systemctl daemon-reload
systemctl enable fix_nX
systemctl restart fix_nX

Zamień X na numer skonfigurowanego masternodu.

Teraz chcesz sprawdzić, czy twoje Masternody działają, wpisując:

systemctl status fix_nX.service

Zamień X na numer masternodu, który chcesz sprawdzić.

Z powodzeniem działającego masternodu otrzymasz odpowiedź:

Wpisz CTRL + C, aby wyjść i powtórz proces dla wszystkich twoich masternodów. Wszystko, gotowe.

Teraz wystarczy uruchomić masternody z portfela kontrolera.

6. Sprawdzenie swoich Masternodów

Możemy teraz sprawdzić status każdego masternodu.

Zamień X na numer skonfigurowanego masternodu

fix-cli -conf=/etc/masternodes/fix_nX.conf masternode status 

i zobacz, czy masternod został pomyślnie uruchomiony.

Powinieneś zobaczyć coś takiego:

{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:17464”, “addr” : “FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Musisz również sprawdzić eksplorer masternodu po uruchomieniu masternodu w portfelu FIX.

Aby to zrobić, skopiuj adres portfela masternodu z okna terminala, zaznaczając go myszą (FmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg w powyższym przykładzie), odwiedź sekcję masternodową eksploratora FIX i wklej ją w prawym dolnym polu wyszukiwania, aby znaleźć swoją masternodę.

Twój status Masternoda powinien wyglądać jak "ACTIVE".

Po uruchomieniu masternodu jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut

"REMOVED" --> tylko na kilka minut

"ENABLED" --> Ostatecznie masternode pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w eksplorerze masternody, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku.

Nie bądź niecierpliwy! Pierwsza nagroda w postaci masternodu potrzebuje 2x lub 3 razy więcej czasu niż późniejsze nagrody. Jeśli ponownie uruchomisz masternodę z portfela, timer zresetuje się do zera.

To by było na tyle. Gratulacje! Pomyślnie utworzyłeś swoją Masternodę!

Last updated