Czym jest kryptowaluta FIX?

Kryptowaluta FIX i w jakim celu będzie używana?
Sieć FIX Network wykorzysta i wpłynie na istniejącą już infrastrukturę komórkową, definiując i wdrażając nowy protokół zabezpieczeń oparty na technologii blockchain. Architektura ta umożliwi operatorom telefonii komórkowej zapewnienie bezpiecznego środowiska do ochrony naszych tożsamości i zasobów cyfrowych, takich jak kryptowaluta.
Kryptowaluta FIX zostanie wykorzystana do uczestnictwa w sieci FIX Network i umożliwi dostęp do zdecentralizowanej polityki jej bezpieczeństwa. Uczestnicy sieci, w tym operatorzy telefonii komórkowej, będą mogli hostować i obsługiwać węzły (nodes) w celu bezpiecznego uczestnictwa w sieci blockchain FIX Network w czasie rzeczywistym. Będą oni również nagradzani nowo wydanymi kryptowalutami FIX. Kryptowaluty FIX będą również wykorzystywane jako aktywa rozliczeniowe brutto w czasie rzeczywistym, w trybie peer-to-peer i pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi. Fundusz deweloperski zostanie wykorzystany do zapewnienia społeczności nagród za rozwój, zrównoważony rozwój sieci, zarządzanie społecznościowe, rozwój biznesu, marketing i jako zachęta do wprowadzania nowych uczestników na pokład naszego projektu.

Plan uruchomienia sieći mainnet FIX Network

Naszym celem jest uruchomienie i szybki rozwój zdecentralizowanej infrastruktury opartej na technologii blockchain, wymaganej do obsługi polityki bezpieczeństwa sieci FIX Network i powiązanych z nią aplikacji.
Data bloku genesis i data uruchomienia sieci mainnet odbyła się 30-go maja 2019r. Jej węzły początkowe były uruchamiane i kontrolowane przez 5 firm tworzących partnerstwo z siecią FIX Network.
Cała pre-mined kryptowaluta FIX o łącznej wartości 500M została rozesłana do zespołu FIX Network, doradców, partnerów, pierwszych użytkowników i współpracowników z limitem 1M na osobę. Okres the soft-launch został zdefiniowany przez wysokość bloku mniejszą niż 20 000, a nagrody blokowe wygenerowane podczas tego okresu wyniosły 3 FIX na każdy blok. Miało to na celu umożliwienie uczestnikom skonfigurowanie swoich masternodów przed rozpoczęciem generowania pełnych nagród, aby zapewnić sprawiedliwy rozkład początkowej wartości sieci FIX Network.

FIX specyfikacja kryptowaluty

 • Typ tokena: Kryptowaluta użytkowa i rozliczeniowa
 • Mechanizm Consensus: Proof of Stake
 • Blockchain: Publiczny
 • Protokół: Etap 1,2: PIVX, Etap 3: NEM’s Symbol *
 • Pre-mine: 500M FIX
 • MAX Zaopatrzenie: 100 Bilionów FIX
 • Zabezpieczenie: 1M, 5M, 20M, 100M
 • Inflacja liniowa do maksymalnej podaży: 25 lat
 • Cena tokena: nie na sprzedaż
 • Nagroda Masternodes: 12176.56 FIX (80%)
 • Nagroda poprzez Staking: 1522.07 FIX (10%)
 • Rozwój Deweloperski: 1522.07 FIX (10%)
 • Czas bloku: 120 sekund
* więcej o etapach projektu znajdziesz na: https://fix.network/roadmap

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Last modified 3yr ago