Masternode handmatige installatie

Installeer een FIX Masternode op een VPS handmatig

Deze handleiding is bedoeld voor het opzetten van een FIX-masternode op een Ubuntu 16.04 / 18.04 64-bits server (VPS) en wordt bestuurd vanuit de portefeuille op uw lokale computer (lokale portemonnee). De portefeuille op de VPS wordt de externe portemonnee genoemd.

Vereisten

 • 1,000,000 FIX

 • Een hoofdcomputer (uw personal computer) — hiermee wordt de lokale portemonnee uitgevoerd en uw onderpand/collateral 1.000.000 FIX gehouden. Deze kan in- en uitgeschakeld worden zonder de masternode te beïnvloeden.

 • Masternode-server met Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS — de computer die 24/7 aanstaat en waarop de remote portemonnee/wallet draait). En een statische IP-adres voor uw.

Installatie van de Lokale wallet

 • Download, installeer en synchroniseer uw FIX-wallet op uw lokale computer. Dit wordt voortaan de lokale portefeuille in deze handleiding genoemd. Wallet-links zijn hier

  https://github.com/NewCapital/FIX-Core/releases te vinden.

 • Ga nu in de lokale portemonnee naar de debug-console door naar (Gereedschap> Debug-console) en typ de volgende opdracht:

masternode genkey

Deze opdracht genereert uw Masternode Private Key. Bewaar deze sleutel, we zullen deze later gebruiken.

 • Voer nu in de lokale portefeuille nog steeds de volgende opdracht in op de debug-console:

getaccountaddress <KiesEenMasternodeNaam>

Hiermee maakt u een portefeuille-adres en masternodenaam voor uw masternode. Bewaar dit omdat we het later nodig hebben.

 • Verzend 1.000.000 FIX naar het adres dat in de vorige stap is gegenereerd. Wanneer u op de knop Verzenden drukt, berekent de portefeuille de juiste transactiekosten. Klik op Ja in het volgende dialoogvenster en ga verder met de volgende stap.

BELANGRIJK: typ in het vakje Hoeveelheid PRECIES 1.000.000. Deze enkele transactie vertelt de blockchain, het adres waarnaar je verzendt is een masternode. Als u meer / minder dan 1.000.000 typt, of probeert de betaling in twee transacties te splitsen, kunt u niet doorgaan naar de volgende stap. Wanneer u op de knop Verzenden drukt, berekent de portefeuille de juiste transactiekosten. Klik op Ja in het volgende dialoogvenster en ga verder met de volgende stap.

Wees 100% zeker dat dit correct wordt gekopieerd. En controleer het nogmaals. We kunnen u niet helpen, als u 1.000.000 FIX naar een verkeerd adres stuurt

 • Op uw lokale portemonnee, wacht tot 16 bevestigingen. In Debug Console (Gereedschap> Debug Console) typ de volgende opdracht:

masternode outputs

Hiermee wordt de <transactie-ID> weergegeven, gevolgd door de <uitvoerindex>. Bewaar dit in Notepad. (Dit wordt het bewijs van transactie voor het verzenden van 1.000.000 FIX).

 • Klik in de werkbalk van de lokale portefeuille op Gereeschap> Open Masternode Configuration File om masternode.conf te openen en voeg de volgende regel toe:

<Name van uw Masternode> <Uniek IP adres van de vps>:17464 <Masternode Privésleutel> <Transactie ID> <UitvoerIndex>

Doe een Save en start je wallet op.

Voor referentie zie voorbeeld format hier onder en de screenshots:

masternode.conf
#Voorbeeld volgens het formaat boven:
mn1 127.0.0.2:17464 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 

VPS Remote wallet installatie

Om de wallet hier te installeren moet eerst op uw VPS aanmelden met een SSH client (Putty namelijk). Eens aangemeld typ het volgende :

 • Ga naar je homedirectory door te typen: cd ~

 • Download de nieuwste versie uit de thuismap van de FIX GitHub-repository door te typen:

wget https://github.com/NewCapital/FIX-Core/releases/download/fix_v3.3.8.1/fix-3.3.8.1-MN-x86_64-linux-gnu.tar.gz
 • Pak het gedownloade bestand uit met behulp van de volgende opdracht:

tar -zxvf fix-3.3.8.1-MN-x86_64-linux-gnu.tar.gz
 • Als dit de eerste keer is dat de wallet in de VPS wordt uitgevoerd, moet u proberen om de wallet ./fixd te starten. Hierdoor worden de configuratiebestanden van fix.conf in uw ~ / .fix gegevensdirectory gemaakt.

 • Druk nu op CTRL + C om de portefeuille af te sluiten / te stoppen en door te gaan naar de volgende stap.

 • Ga nu weer terug naar de homedirectory door te typen: cd ~

 • Ga nu naar de gegevensdirectory van FIX door te typen: cd ~ / .fix

 • Open het fix.conf door te typen: vi fix.conf

 • Druk vervolgens op de "i" -knop om naar de invoegmodus te gaan en de configuratie er zo uit te laten zien:

fix.conf
 rpcuser=lang random gebrukersnaam
 rpcpassword=lang random wachtwoord
 rpcallowip=127.0.0.1
 server=1
 daemon=1
 logtimestamps=1
 maxconnections=256
 masternode=1
 externalip=uw unieke openbaar IP adres
 masternodeprivkey= Voer in de privésleutel gehaald door de typen "masternode outputs" 
          tijdens de locale wallet installatie 

Zorg ervoor dat u rpcuser en rpcpassword door uzelf vervangt.

 • Om de text editor te verlaten druk op toets esc dan typ :wq! dan Enter

Start je Masternode

Nu moet u deze dingen eindelijk in deze volgorde beginnen

 • De daemon-client starten in de VPS (externe portemonnee). In je thuismap kun je de wallet-daemon starten door te typen: ./fixd

 • Om nu uw masternode in uw lokale portemonnee te activeren, voert u de debug-console in (werkbalk: Gereedschap> Debug Console) en typt u de volgende opdracht:

  startmasternode alias false <mymnalias>

  Waar <mymnalias> de naam van uw masternode-alias is (zonder haakjes).

Het volgende zou moetern verschijnen:“overall” : “Successfully started 1 masternodes, failed to start 0, total 1”, “detail” : [ { “alias” : “<mymnalias>”, “result” : “successful”, “error” : “” }

Ga nu terug naar de VPS (externe portemonnee), start de masternode door: ./fix-cli startmasternode local false

Er verschijnt een bericht van "masternode met succes is gestart".

Gebruik het volgende commando om de status van uw MN na te kijken: ./fix-cli masternode status

U zou moeten zoiets zien:{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:17464”, “addr” : “WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Je moet ook de masternode-verkenner controleren na het starten van de masternode in je portemonnee.

Om dit te doen, kopieert u uw masternode-wallet-adres vanuit uw terminalvenster door het te selecteren met uw muis (WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFgin het bovenstaande voorbeeld), ga naar de masternode-sectie van de FIX explorer, ga naar de laatste pagina van de lijst met masternodes en doorzoek de pagina voor het portefeuilleadres van je masternode met de zoekfunctie van de browser. Doe dit voor alle masternodes die u net bent begonnen. Uw masternodestatus moet als “ACTIVE” verschijnen als de masternode actief is.

Na dat een masternode is opgestart kan zijn staat veranderen in de volgende orde:

"ACTIVE" --> voor ongeveer 2 tot 3 uren na dat het opgestart is geweest

"EXPIRED" --> dit zal een paar minutjes zijn

"REMOVED" --> dit is ook een paar minuten

"ENABLED" --> Uiteindelijk zal de masternode in deze status blijven en zal de "actieve" tijd beginnen te stijgen. LET OP: als de status van de masternode "MISSING" is in je lokale portemonnee, controleer dan de status in de masternode explorer - https://explorer.fix.network/masternodes, het kan VERLOPEN / VERWIJDERD zijn wat goed is.

Wees niet ongeduldig! De beloning van de eerste masternode duurt 2x of 3x langer dan de reguliere beloningen later. Als u de masternode opnieuw vanuit de portefeuille start, wordt deze timer op nul gezet.

Dat is het ongeveer. Gefeliciteerd! Je hebt met succes je masternode gemaakt.

Last updated