Toestand van de FIX blockchain

In dit document wordt uitgelegd hoe u kunt controleren of u de juiste blockchain gebruikt en wat de oplossingen zijn voor het geval u dat niet bent.

In dit document wordt uitgelegd hoe u kunt controleren of u de juiste blockchain gebruikt en wat de oplossingen zijn voor het geval u dat niet bent.

1. Verifeer de block count vanop de lokale wallet:

Vergelijk die bloknummer met de ene van de explorer @ https://explorer.fix.network

Het huidige blok moet overeenkomen. Als ze niet overeenkomen, moet u het volgende doen:

  • Controleer de versie van uw portemonnee op Extra> Informatie en zorg ervoor dat dit de nieuwste is op https://github.com/NewCapital/FIX-Core/releases.

  • Sluit vervolgens de portefeuille en verwijder de volgende DAT-bestanden: peers.dat, banlist.dat, mnpayments.dat.

    • Als u Windows gebruikt, vindt u de bestanden in de map "% appdata%/FIX".

    • Als u Linux gebruikt, vindt u de bestanden in de map /YourUserName/.fix

    • Als u een Mac gebruikt, vindt u deze bestanden in de map / Users / YourUserName / Library / Application Support / FIX

  • Verwijder de directoryblokken en de chainstate.

  • Voer vervolgens een volledige hersynchronisatie uit door de portefeuille opnieuw te starten.

De portefeuille vindt nieuwe peer-verbindingen. Ga naar Tools> Peers-lijst en kijk of u peers hebt die met een oudere versie werken. Als u dat doet, klik er dan met de rechtermuisknop op en kies "Ban Node voor 1 jaar":

2. Verifieer de bloknummer van de masternode wallet op uw VPS (remote wallet):

Voor degenen die het Nodemaster-script gebruiken:

fix-cli -conf =/etc/masternodes/fix_nX.conf getblockcount

Voor normaal script:

./fix-cli getblockcount

En vergelijk het met wat de explorer zegt. Als ze overeenkomen, ben je goed. Als dat niet het geval is, moet je als volgt een volledige hersynchronisatie van je MN met het FIX-netwerk/blockchain uitvoeren:

Als u het Nodemaster-script gebruikt:

A. Verwijder de blockchain-mappen met de naam "blocks" en "chainstate". Bevindt zich in /var/lib/masternodes/fixX (X is het nummer van uw masternode)

B. Verwijder de .dat-bestanden banlist.dat, mnpayment.dat, peers.dat in dezelfde map.

Voer vervolgens een volledige hersynchronisatie uit door de FIX daemon te stoppen en te starten:

systemctl daemon-reload

systemctl enable fix_nX

systemctl restart fix_nX

Als u het script nodemaster niet uitvoert, bevinden de bestanden die moeten worden verwijderd zich in de map /uwgebruikersnaam.fix en moet de opdracht om te stoppen en de daemon opnieuw te starten als volgt zijn:

./fix-cli stop

./fixd or ./fixd -daemon

Een andere manier om te controleren of u in de juiste chain zit, is uitvoeren

"Getblockhash <high_blocknumber>" vanop de lokale portefeuille in debug console en "fix-cli -conf=/etc/masternodes/fix_nX.conf getblockhash <zelfde_high_blocknumber" vanop de MN.

Controleer vervolgens of ze overeenkomen met wat de FIX-verkenner zegt.

Last updated