Konfiguracja Masternody w systemie Windows z jednym porfelem

W poprzednim artykule https://docs.fix.network/english/fix-masternodes/masternode-setup-on-windows-with-1-wallet opisaliśmy, jak skonfigurować masternodę w systemie Windows przy użyciu 2 portfeli. W tym podręczniku użyjemy pierwszego sposobu tylko z jedną konfiguracją masternody z portfela FIX w systemie Windows.

Przede wszystkim chcelibyśmy wyjaśnić Wam pewne minusy i ograniczenia używania jednego portfela na 2 funkcje. Jest to funkcja używania portfela FIX jako "remote wallet" i jednocześnie "local wallet". Nazwaliśmy portfel "local", kiedy przechowujemy tam nasze monety FIX, wysyłamy i odbieramy nasze płatności, bądz robimy "staking". Portfel nazywamy "remote", gdy jest pusty i ma tylko jedno miejsce docelowe - jest zawsze online ze statycznym adresem IP i przechowuje klucz prywatny w trybie masternody.

Gdy korzystamy z obu funkcji jednoczenie "local" i "remote" w jednym miejscu, pogarsza to bezpieczeństwo, ponieważ portfel jest zawsze online ze znanym adresem IP masternody. Ktoś może spróbować wykorzystać te informacje i uzyskać dostęp do portfela i monet FIX. Ponadto mamy ograniczenie dotyczące adresu IP w którym bedziesz mógl uruchomić tylko jedną kopię tego samego portfela. Jeśli dokładnie wiesz, jakie masz ograniczenia sprzętowe i nie planujesz uruchamiać więcej niż jednego trybu głównego, ten wariant będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście możesz użyć tego portfela i do "stakingu". Wyjaśnimy teraz pojęcia plików konfiguracyjnych.

Wszystkie główne ustawienia portfela na "local" opisują plik masternode.conf. Ustawienie zaś portfela "remote" - w pliku fix.conf.

Nie ma sensu opisywać procesu konfiguracji portfela FIX w systemie Windows, ponieważ można go znaleźć w innym podręczniku «Instalacja systemu Windows» tutaj https://docs.fix.network/polskie/portfel-fix/instalacja-windows. Zakładam, że masz już zainstalowane portfele na domowym komputerze lub laptopie.

 • Na początek potrzebować bedzięmy prywatnego klucza masternody. Będziemy musieli go wygenerować. W tym celu otwórzmy nasz "local" portfel na domowym komputerze,następnie przejdźmy do „Narzędzia> Konsola debugowania”. Następnie wpiszmy tekst:

masternode genkey

 • skopiuj go gdzieś , na przykład do Notatnika Windows. Twój klucz powinien wyglądać nastepująco - 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg (Zdjęcię nr.1)

 • Następnie musisz wypełnić te informacje do pliku konfiguracyjnego fix.conf. Możesz tam dotrzeć bezpośrednio poprzez folder, w którym został zainstalowany portfel, lub kliknąć «Narzędzia> Otwórz pliki konfiguracyjne portfela» (Zdjęcie nr. 2). Jeśli masz opcję wyboru którego programu chcesz użyć, możesz ponownie wybrać Notatnik.

Tam będziesz musiał wpisać (lub skopiować poprzednio używając) następujące informacje:

rpcuser=długą wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika rpcpassword=długie wybrane przez Ciebie hasło rpcallowip=127.0.0.1 server=1 daemon=1 logtimestamps=1 maxconnections=256 masternode=1 externalip=31.32.33.34 port=17464 masternodeprivkey=93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg

Gdzie externalip = 31.32.33.34 - to twój adres IP, IPv4 lub IPv6 (dla IPv6 musisz umieścić adres w nawiasach kwadratowych - [2a03: 7777: 2222: 12: 1111: dddd: aaaa: 8888]) i masternodeprivkey = 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg - klucz, który już wcześniej wygenerowaliśmy.

 • Po zakończeniu wszystkich zmian w pliku fix.conf należy ponownie uruchomić portfel FIX. W tej chwili wszystkie niezbędne zmiany na stronie VPS i stronie portfela "remote" są już zatwierdzone.

 • Wróćmy do portfela "local". Musisz wysłać dokładnie 1 000 000 monet FIX na dowolny adres portfela. Dla lepszej użyteczności możesz podać nazwę tego adresu w procesie tworzenia. Dokładny opis możesz przeczytać w podręczniku «Korzystanie z portfela» https://docs.fix.network/polskie/portfel-fix/korzystanie-z-portfela lub po prostu uruchom polecenie za pomocą «Narzędzia > Konsola debugowania ».

getaccountaddress wybierzDowolnąNazwęDlaSwojejMasternody

 • Teraz masz już adres o nazwie (np. MN) i musisz wysłać tam dokładnie 1 000 000 monet FIX.

 • Poczekaj na pierwsze potwierdzenie, po czym zaistniała transakcja z naszym zabezpieczeniem pokażę nam jego TXID. Przejdź ponownie do «Narzędzia> Konsola debugowania» i tekst:

masternode outputs

 • Otrzymamy coś w stylu ze Zdjęcia nr.3 . Będą tam dostępne 2 pola - „txhash” i „outputidx”. Informację z nich użyjemy do wypełnienia pliku masternode.conf.

 • Otwórz plik masternode.conf bezpośrednio w folderze portfela lub poprzez «Narzędzia> plik konfiguracyjny Masternody» i wypełnij go jak poniżej:

<Twój Alias MN> <Unikalny adres IP twojego VPS>:17464 <Twój prywatny klucz MN> <Transakcja ID (txhash)> <Output index 0 albo 1 (outputidx)>. Bądz użyj przykładu ze Zdjęcia nr. 4 :

#Przykład w formacie poniżej:MN 31.32.33.34:17464 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 81cd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 1 
 • Uruchom ponownie swój "local" portfel i zaczekaj aż otrzymasz 16 potwierdzeń dla naszej transakcji zabezpieczenia MN.

 • Przejdź do zakładki «Masternodes» powinieneś zobaczyć tam swój nowy MN z adresem IP, aliasem itp., A jego status powinien być jako "MISSING". To normalne, musimy go zatem uruchomić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz MN i kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk „Uruchom Alias” (Zdjęcie nr. 5). Status „MISSING” zmieni się natychmiast na „ENABLE”.

 • Teraz powinieneś sprawdzić swój status MN-y w portfelu "remote". Otwórzmy zatem konsolę debugującą jeszcze raz «Narzędzie> Konsola debugowania» i wpiszmy"

masternode status

 • Zobaczysz coś w stylu tego ze Zdjęcia nr.6

  { "txhash": "cdWepasf30934kdlsdASDlslkAKkdpe0kb3ldl3sdfl[okdflkflklkf6", 
    "outputidx": 1, 
    "netaddr": "31.32.33.34:17464", 
    "addr": "Fjasdasloerw9lsdsdf234d2", 
    "status": 4, 
    "message": "Masternode successfully started"
  }
 • Teraz sprawdż czy twoja Masternoda jest już dostępna na stronie eksploratora FIX - https://explorer.fix.network/masternodes

  wpisując swój swój adres masternody. Twój status MN powininem być „Aktywny”.

Po uruchomieniu masternody jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu (eksplorer)

"ENABLED" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu ( w porfelu)

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut (eksplorer)

"REMOVED" --> tylko na kilka minut (eksplorer)

"ENABLED" --> Ostatecznie masternoda pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w https://explorer.fix.network/masternodes, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku. Czasem lepiej sprawdzić to ze społecznością na Discordzi-e , a jeżeli uruchomić Alias ponownie.

Czas w godzinach przed obliczeniem pierwszej nagrody według wzoru MNs_total_amount2.6 W chwili pisania ręcznego całkowita kwota MN wynosi 500, czyli 500* 2,6\60 = 21,67 godzin lub około 21 godzin i 40 minut.

Last updated